√rsprogram for 2020
Lørdag,den 28. marts: Haderslev med besøg i domkirken. Orla er vores guide.
Tirsdag, den 21. april: Torø huse + Assensstien.
Fredag, den 29. maj: Knudshoved + Slipshavn.
Fredag, den 12. juni: Bilorienteringsløb, start i Nyborg.
Torsdag, den 16. juli: Sanderumgård.
Torsdag til Søndag, den 13-14-15-16.august: sommertur til Mols, nærmere følger senere.
Onsdag, den 26. august: Hylkedam, med mad på bål.
Søndag, den 27. september: Årsmøde, Gildehuset, Odense.Vandretur i Elmelund Skov.
Tirsdag, den 20 . oktober: Svanninge Bjerge.
Lørdag, den 7. november: Åsum + Vollsmose.
Tirsdag, den 17. november: Planlægningsmøde.
Mandag, den 30. november : Julemøde, Danehofhytten, Kappendrup.

Vi er også på Facebook : Naturlaug Fyn.

Det tilstræbes, at man alternativt hver gang arrangerer kortere tur for mindre godt gående.

Alle ordinære ture er omkring 8 km., men med mulighed for afkortning. Det er vort forsæt, at alle skal kunne deltage på alle ture, men der skal også være lange udfordrende ture for dem, som ønsker det.

Et godt liv er et aktivt liv. Det er nok en af grundene til, at du er med i lauget. Vi skal alle prøve at medvirke til at gøre livet godt for hinanden, og resultatet bliver bedst, når alle møder op og bidrager, så ofte det er muligt.

Naturlaug Fyn er en af Fyns største organisation i gilderegi med 55 medlemmer.

Hvem kan deltage? Alle gildefolk med ledsager kan deltage i arrangementerne. ønsker man INFORMATIONS-FOLDER tilsendt ca. 8 dage før hvert arrangement, kan man melde sig ind i lauget. Det koster for tiden kr. 50,- årligt. Som medlem i Naturlaug Fyn må man også deltage i de 4 andres naturlaugs arrangementer.

Hvem er vi ? Vi er dem, man møder på marker og enge, i skov og på strand, i bakker og dale. Blandt vores livsværdier er samvær med venlige mennesker og den dejlige natur. Vi er enige om, at lænestolen er verdens farligste opfindelse.

Kontaktpersoner: Nærmere oplysninger om arrangementer og andet vedr. vores eget laug fås hos Bent Andersen telf. 21491938.
Ledelse: Johan L. Rasmussen.
Ny Andersen.
Bent Andersen.
Preben Petersen - revisor -.

Kontaktpersoner fra gilder:
Randi Rasmussen, Fåborg.
Lauge Elgaard, 4.Odense.
Birthe og Preben Petersen, 1. Odense.
Ulla Vittrup, 8. Odense.
Birthe og Henrik Høgh Pedersen, Kerteminde gildet.

Retur
Opdateret d. 26.12.2019