Sønderjyllands Naturlaug

Program for 1. halvår 2023

Udskriv

Lørdag den 21. januar 2023 Årsmøde i Damms Gård, Felsted
Efter en frisk gåtur samles vi i Rejsestalden i Damms Gård. Her evaluerer vi året, der er gået, turene, økonomien og livet i naturlauget. Vi kigger frem mod året, der kommer, beslutter kontingentstørrelse og vælger ledelse, kontaktpersoner og måske turledere. Mødet slutter med frokost.
Lørdag den 4. marts 2023 (heldagstur) Gendarmstien fra Kruså til Padborg
Vi skal opleve på vores krop den markante tunneldal med erosionskløfter og stejle skrænter med kildevæld, søer og vandløb. Preben Johannsen er turleder. Han er opvokset på egnen, og han fortæller levende om mange af de spændende seværdigheder, vi kommer forbi. Turen slutter ved spejderhuset, hvor vi spiser vores medbragte madpakker. Turen er ca. 5 km i afvekslende terræn og langs vildsvinehegnet.
Lørdag den 15. april 2023 (eftermiddagstur) En ny rute rundt om Jegerup
Fra Jegerup kirke følger vi stisystemet gennem landsbyen og forbi den lille regnvandssø. Turen fortsætter bagom byen og ned til skoven. Vi kommer rundt om bålhytten og tilbage til P-pladsen ved kirken. Der nyder vi kaffen på de opstillede bænke. Turen er ca. 6 km lang. Turleder Alice.
Lørdag den 13. maj 2023 (eftermiddagstur) Nybøl Nor stien fra Nybølområdet til Egernsund
Nybøl Nor er rigt på det fine smeltevandsler fra istiden, som en række teglværker gennem århundreder har brugt til deres teglproduktion. Det ser vi tydelige eksempler på undervejs. Landskabet bærer præg af de mange lergrave. De gamle graveområder er nu blevet til ny natur med søer, nyplantet skov og diger. På vandet giver bl.a. de mange vandfugle spændende liv at se på. Turen er 6,5 km i nogenlunde vandret terræn. Turleder Troels.
Søndag den 11. juni 2023 (eftermiddagstur) Nydamstien fra Sottrupskov og sydpå
Vandreturen starter i Sottrupskov. Vi går gennem bøgeskov langs Alssund med en pragtfuld udsigt. Turen går forbi Sandbjerg Slot og gods og videre mod Nydam mose, hvor den berømte Nydambåd blev fundet. Ruten går ad stier og markveje, og et væld af indtryk møder os på vejen. Turen er på 7 km og den er meget afvekslende. Turleder Conni.
Vandreferie 4/9 til 7/9 2023 til Ikastområdet. Program kommer senere.

Nærmere oplysninger om turene
Naturlaug Sønderjyllands abonnenter får udførligt program om hver tur tilsendt ca. 2 uger får den enkelte tur. Abonnement kan tegnes hos ledelsen.
På hjemmesiden www.naturlaug.dk lægger vi billeder fra turene ind som en slags dagbog. Alle naturlaugets digitalfotografer opfordres til at tage billeder, som fortæller om den enkelte tur. De indsendes derefter med en kort tekst til post@birnil.dk

Tilbage til Naturlaug Sønderjylland Tilbage til Naturlaug SønderjyllandOpdateret d. 21.1.2023