Sønderjyllands Naturlaug

Program for 1. halvår 2022

Udskriv

Lørdag den 22. januar (hele dagen) AFLYST Årsmøde i Damms Gård, Felsted
Efter en frisk gåtur samles vi i Rejsestalden i Damms Gård. Her evaluerer vi året, der er gået, turene, økonomien og livet i naturlauget. Vi kigger frem mod året, der kommer, beslutter kontingentstørrelse og vælger ledelse, kontaktpersoner og måske turledere.
Vi synger en sang eller to og så får vi frokost. I anledning af 30-års fødselsdagen d. 10/3 2021 giver naturlauget drikkevarerne til frokosten.
Ledelsen står for arrangementet
Lørdag den 26. februar (eftermiddagstur) Tur på Gendarmstien
Vi går 5,5 km fra Rønshoved til Huk neden for Rinkenæs. Turen kan forkortes – og forlænges lidt. Det er noget af Danmarks smukkeste natur med afvekslende terræn og med Flensborg Fjord som nabo. Der er meget at se og opleve undervejs.
Turleder Troels
Lørdag den 19. marts (hele dagen) Årsmøde i Aktivitetscentret i Vojens
Vi starter dagen med en travetur på ca. 5 km. Derefter følger årsmødet med beretning, regnskab og valg. Så får vi frokost, hvor der serveres en frokostplatte og kaffe med småkager. Dertil billeder fra turene siden sidste årsmøde. Vi slutter ved 15-tiden.
Ledelsen står for arrangementet
Lørdag den 7. maj (formiddagstur) Forårstur langs Mjels Sø og Bundsø på Nordals
Turen byder på en smuk oplevelse af en langstrakt sø i det nordalsiske bakkelandskab. Søen har siden 1800-tallet været afvandet og opdyrket, men blev i 2006 genskabt som sø, hvor der nu er et rigt fugleliv. Man kommer tæt på gæs, svaner, ænder og lappedykkere m.m. Man vil komme på en kort afstikker til den senere genskabte Bundsø, som ligeledes er et unikt landskabsområde. Vi følges med naturvejleder Poul Erik Nørgård på turen, som er ca. 5-6 km lang.
Turleder Bente
Onsdag den 18. maj (aftentur) Eventyret om bjergsalamandrene ved Aabenraa
En bjergsalamandergruppe har arbejdet ihærdigt og vedvarende for at redde bestanden. Først mente fagfolk, at bjergsalamanderen var uddød i Danmark, men så skete der noget. Vi får den spændende beretning, og bjergsalamandergruppen guider os på den nyetablerede sti med nye små søer, og vi får mange detaljer om projektet. Bjergsalamandrene er meget flot farvede på denne årstid, og vi får en af dem at se. Efter guidningen fortsætter vi med en gåtur i den nyudsprungne bøgeskov, og tilbage ved bilerne nyder vi den medbragte kaffekurv.
Turleder Troels
Lørdag den 18. juni (eftermiddagstur) Tur langs diget ved Vadehavet
Vi starter vores tur fra P-pladsen ved Rømødæmningen, går over den kunstigt anlagte jordhøj, en såkaldt værft, hvorfra der er udsigt ud over Vadehavet, krydser den nyanlagte bro og fortsætter turen langs med diget til den ene side og marsken til den anden. Vi håber, der bliver mulighed for at se nogle af de mange fugle, der bruger området som spisekammer.
Vi drejer ind i landbrugslandet og følger Brøns Å det sidste stykke til Brøns.
Turleder Yvonne.
Nærmere oplysninger om turene
Naturlaug Sønderjyllands abonnenter får udførligt program om hver tur tilsendt ca. 2 uger får den enkelte tur. Abonnement kan tegnes hos ledelsen.
På hjemmesiden www.naturlaug.dk lægger vi billeder fra turene ind som en slags dagbog. Alle naturlaugets digitalfotografer opfordres til at tage billeder, som fortæller om den enkelte tur. De indsendes derefter med en kort tekst til post@birnil.dk

Tilbage til Naturlaug Sønderjylland Tilbage til Naturlaug SønderjyllandOpdateret d. 6.3.2022